Handelaeren in ’t buijtenghewone

In ’t jaer onschesch Heeren 1604 stonden er grote ding hen te gebeuren. Buijten den stigtingh van den soveelste universiteijt waervan den levensverwagtingh door onsche Stadhouderlijke Hoogheyt alsch uitersgt miniem wert bestempeld, sette men tevensch eene agteraf gewraekte jagt inghezet op ’t vrouw’leyck kwaet dat onsche middeleeuwsche samenlevingh ontwrigtte.

Den inname van geeschgtverruimende middelen resulteerde in eene uijtspattinghh van creatieve ideeën, die in den Gouden Eeuw samenkoomen. Dit fenomeen, dat vanaf ’t begin van den veertiende eeuw alsch den Verligtingh wert getypeerd, wert op ’t conto geschreven van den erbarm’leyke vrouwen die door ’t bestaen ginghen alsch handelaeren in ’t buijtenghewone. Met name den voorouder van Jomanda, Juul den Wijze heeft alhier invloet op gehad. Haer verbintenisch met ’t stadhouderlijck huisch Oranje-Nassau, heeft geleijt tot eene ooverwinninghh op den Spanjaerden, welcke wanhopigh probeerden hun bestaen tegen te gaen.

Hiertoe wert den inquisitie in ’t bestaen geroepen door den katholieke kerk, met aen ’t hooft Philipsch den Tweede ende den Ijzeeren Hertog. Sij probeerden door ’t agtervolgen van desche vrouwen, die alsch heksen werden aengheduid, den illegaele praktijken tegen te gaen. Met name den handel van ’t in ’t suiden van Europa verboden middel dat men tegenwoordigh kent alsch paddo’s, moest bestreden worden. Veel later sou meneer Eiffel toegeven dat, alsch hij ’t middel eerder hat gebruikt, den Eiffeltoren twintigh meter hoger hat gemaekt.

Ront desche tijt kwam evenzo den handel in cocabladeeren op. ‘T pasch ontdekte Zuid-Amerika wert eene broeijplaetsch van illegaele praktijken. Zelfsch den beroemde voorouder van Maxima Zorreguieta van Oranje Nassau, Jesusch Zorreguieta, baron van Vlieg tot Tuig, maekte sigzelve schuldigh aen ’t verkoopen van cocabladeeren aen ’t opstandighe Nederlandsche volk, waerna hij wert verbannen tot eene bestaen in d’argentijnsche gebieden.

Den drugsch werden vervoert met huifkarren die inghesmeerd waeren met heksenzalf. Dit geeschtverruimende drankje, waeraen men toedagt dat ’t kwalijke vrouwen in staet sou stellen te kunnen vliegen, werkte evenzo uijtersgt goet tegen nieuwsgierige, hondsgeijle ende agtersgtalligh betaelde soldaten, uijteraert in diensgt van den Spanjaert want den edeele Geusch ende sijn volgelingh behandelde iedereen met eerbied.

Naest heksenzalf, cocabladeeren ende paddo’sch wasch ’t nogh steedsch gebruikte ayahuasca. Oock dit middel vint sijn oorsprongh in Zuid-Amerika ende wert gebruikt om ’t religieuze in ’t binnensgte te stimuleeren. Dit resulteerde binnen de kerck vaeck in ’t onschedigh behandelen van priesters. Na de inname wert men volkoomen willoosch ende sou men sigzelve geescht’leyke diep in ’t onderbewuste bevinden. Dit sijt waersghijnlijck hetzelfde middel alsch waermee Juul de Wijze onsche Stadhouderlijke Hoogheyt Prinsch Mauritsch hebben geïnspireert te breken met sijn meescht vertrouwde raedgever Johan van Oldenbarnevelt, opdat sij sigzelve kon opwerpen alsch beschermvrouwe van ’t adellijck huis.

Met sowel Jesusch alsch Juul sijt ’t slegt afgelopen. Beijden sijn door de inquisitie opgepakt ende inghezet alsch voorbeelt door hen op scholen ront te laten gaen ende hen verhael te vertellen opdat de jeugt sou afschricken ende sou afzien van ’t pat der kwalijke saecken. Helaesch werkte ’t averegts. Juul ende Jesusch verwekten beijden veel bastaerden bij personen in hoghe ende laaghe kringhen. Waersghijnlijck sijn ook, naest Maxima ende Jomanda, Prinsch Bernhart von Lippe-Biesterfelt, Gheeraert Joling ende Sonia Perreira nakomelinghen van eene onhandigh seksueeel treffen van beijde kwalijke entiteijten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.