Ben Hard

Bernhardus, for infinity

[dropcap]N[/dropcap]et achttien jaaren oud en klaer voor het volwassen leeven, zag ik hoe de fundamenten van de stadt gebouwd werden. Loopend door een stad in opkomst, was ik verbaesd over de snelle toename van de universiteitsgebouwen: ze leeken wel als paddenstoelen uit den grondt te schieten. Maar het waaren niet alleen paddenstoelen die den lucht in schooten, ook mijn eigen paddenstoel wilde ik ergens in schieten. Het was misschien tegen Zijn wil, maar ik moest en zou mijn eerste slachtoffer maken. Het was in het warme voorjaer van 1614 dat ik, Bernhardus Von Hinten, ontmaegd werd.

Dinsdagochtend neegen uur. Mijn vaeder is reeds een paar uur de deur uit naar zijn werk op de Groote Markt. Handelaeren vaaren wel dezer dagen, dat was te zien aan de hoeveelheid vleesch en vis dat op tafel kwam. ‘Bernhardus, ik heb je soep gereed’, schreeuwde mijn lieve moeder van beneeden. ‘Ik kom er aan moeder’, zei ik vriendelijk. Liggend in bed met mijn handt in mijn onderbroek, dacht ik aan mijn buurmeisje, Geertruida. Haer mooie blonde haeren en puike agterwerck was waer ik altijd aan dacht tijdens de masturbaetie. Ook vanmorgen lag ik heerlijk te fantaseeren over agterwaertse peenetraetie en de hieruit volgende onontkoomenlijke ejaculaetie. We vonden elkander leuk, maar ik denk niet dat onze ouders ons saamenzijn zouden goedkeuren..

Na het eten van de soep maakte ik mij klaer richting het centrum te gaan om mijn vaeder te helpen op de markt. Bij het verlaeten van het huis zag ik Geertruida staen in haer tuin. ‘Hey Bernhardus, hoe gaet het met je..’, klonck haer zwoele stem. ‘Goed, goed en met jou?’, stotterde ik. Ik wist mij moeilijk een houding te geeven, maar het knipoogje dat ze mij gaf, gaf mij zelfvertrouwen. Toen ik verder liep baelde ik enigszins van mijn onzeekere voorkoomen. Maar mijn gedagten waren bij één ding: Geertruida, haer fijne lichaem en de manier waerop ik haer te graezen zou neemen. Al een tijd wisten we van elkander dat we elkaer wilden, maer het was lastig dat te realiseeren.

De volgende zondag was een dag ik nimmer zal vergeeten. Na de dienst in de kerk liep ik tevreeden terug naer huis. ‘Bernhard, pss, kom eens’, klonk een stem vanuit een steegje. Verbaasd als ik was, werd ik meegesleurd en vastgepakt. ‘Naer dit mooment heb ik zo lang verlangd Bernhard, maar laaten we niks tegen onze ouders zeggen..’ Al zoenend kon ik alleen maer mompelend goedkeuren wat Geertruida zei. Ik greep haer steevig vast onder haer rok om haer billenpartij goed te voelen. Toen ik haer zijden slipje voelde, wist ik dat ze zich had voorbereid op dit mooment. Allebei ontweetend over hoe de aankoomende vijf minuuten zullen gaen voelen, pakte ze mijn staef vast. Tot mijn groote verbaezing begon ze er hevig aan te likken en trekken. Terwijl ik haer intens vogtige en haerige poesje met steeds meer vingers vulde, trok ze mijn broeck omlaag. ‘Ik heb zin je Bernhardus, neem me..’, fluisterde ze in mijn oor. En zo het geschiedde: langzaem trok ik haar rok omlaeg en gingen we over tot peenetraetie. Ik drukte haer met haer voorkant tegen de muur van de kerk. De Heer zal niet blij zijn met deze zonde, maar deze geylheid, ach, dat zal Hij wel begrijpen.. Hard en genaadeloosch trok ik Geertruida aan haer haeren en nam ik haer von hinten. Waar anael en vaginael elkaar af wisselden, schreeuwde ze het uit. Bij de uiteindelijke ejaculaetie keek ik naer beneeden en zag ik de roode en geele lichaamssappen langs haer beenen druipen. ‘Het is goed zo schatje..’, zei ze neergeslaagen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.