GSb hard de Sjaak

Ze hebben een Vakbondsman, een huurteam, een juridisch steunpunt, een studentenblad en een zetel in de U-raad. Het beeld dat studerend Groningen over de Groninger Studentenbond had was dat van een vereniging welke zich actief inzette voor de belangen van de Groningse student. Dat was ook het beeld dat de subsidieverstrekkers zoals het CUOS en de gemeente van de GSb hadden, totdat de algemene ledenvergadering van de vereniging het nodig vond om op 12 november als een olifant door de porseleinkast leden te royeren. De Spaanse inquisitie was er niks bij. Nu dreigt de GSb een hoop subsidie te verliezen en is een studerend Groningen zonder GSb een niet totaal onrealistisch toekomstbeeld. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Oost-Duitse Sfeer

De malaise zette zich in ver vóór de ledenvergadering van 12 november. Uit gesprekken geroyeerde leden bleek dat er al een tijd een Oost- Duitse sfeer in de partij hing. Uit deze gesprekken is ook gebleken dat de GSb veel minder taken uitvoert dan de buitenwereld denkt. Zo functioneert het huurteam, met als taak het bijstaan van studenten in conflicten met de huisbaas, al jaren niet meer als zodanig en gaat bij het juridisch steunpunt de telefoon zelden nog over. Volgens interim-voorzitter Eerin Engelen is het geschetste beeld onjuist. “Het huurteam is afgelopen jaar niet heel actief geweest. Het steunpunt daarentegen heeft nog altijd veel zaken. Denk aan zo’n honderd zaken afgelopen jaar.” Ook volgens oud voorzitter Wiebe Geert de Groot zijn de problemen binnen de huurteams van recente aard. “De problemen begonnen afgelopen jaar en zijn pas de laatste maanden ernstig. Het geschetste beeld dat het huurteam al jaren niet functioneert is onjuist.”

Royementen

Uit notulen van de genoemde algemene ledenvergadering, welke in handen zijn van de SK, blijkt dat GSb momenteel door twee personen bestuurd wordt en dat getracht wordt het gebrek aan actieve leden te gaan compenseren met stagaires van de Hanze. Nu is het gebrek aan actieve leden een probleem waar meer verenigingen mee kampen. Toch heeft de GSb haar problemen vooral aan zichzelf te wijten. Zo was ‘vakbondsman’ Thomas Wagenaar, inmiddels geschorst en 13 december naar alle waarschijnlijkheid geroyeerd, één van de weinige GSb’ers die nog actief opkwam voor de student. Ook de houder van de GSb Universiteitsraadszetel, Berthil Bos is geroyeerd. Overigens net zoals zijn broer in 2009, het zit in de familie blijkbaar. Ten slotte blijkt dat het GSb blaadje Nait Soez’n niet met de regelmatigheid verschijnt die door het CUOS wordt verlangd, terwijl daar toch het overgrote deel van de CUOS subsidie naartoe gaat.

Subsidies

Nu zijn we, West-Europese studenten onder elkaar, gerenommeerd om onze luiheid. Dat de GSb dus weinig uitvoert, zal niemand ze kwalijk nemen. Ware het niet dat de Groninger Studentenbond elk jaar een leuk zakje geld krijgt om haar taken uit te voeren. Zo heeft ze van het CUOS, verspreid over vier jaar, 50.900 euro gekregen voor het regelmatig uitbrengen van Nait Soez’n, het “ondersteunen van een fractie in de Universiteitsraad,” en “het geven van (juridisch) advies.” Zo blijkt uit het definitieve CUOS-besluit van 2012. Geconfronteerd met de problemen van de GSb, heeft het CUOS gereageerd door te verklaren dat alle organisaties elk jaar verantwoording af moeten leggen voor de gekregen subsidie. “Dit geldt ook voor de GSb.” Aldus Ragnar Jongen van het CUOS in een schriftelijke reactie.

Ook van de gemeente heeft de GSb veel geld gekregen. Een bedrag van 13.000 euro is verspreid over 2011 en 2012 uitgekeerd aan de organisatie. Nog eens twee keer 4.000 euro is belooft over de jaren 2013 en 2014. Opmerkelijk is dat dit geld aan de GSb is uitgekeerd ondanks expliciet protest van de Groninger Gemeenteraad. Het eerste lijk uit de kast van de onlangs vertrokken wethouder Frank de Vries. Dit geld is ontvangen voor het opzetten van huurteams door de GSb. De huurteams dus, die zo slecht functioneren. Uiteindelijk is het geroyeerd lid Geoffrey Bergman geweest die de gemeente heeft gewezen op het mogelijk frauduleus besteden van de subsidie door de GSb.

En zo kwam het balletje te rollen. De vervanger van Frank de Vries, wethouder Roeland van der Schaaf, heeft de gemeenteraad op 29 november schriftelijk ingelicht. In deze brief stelt de wethouder: “Gezien de situatie bij de GSb gaan wij onderzoeken of de GSb rechtmatig heeft gehandeld omtrent de ontvangen subsidie.” Ook, zo stelt de wethouder in de brief, zal onderzocht worden of de al vergeven subsidie teruggevorderd kan worden indien blijkt dat de GSb niet rechtmatig heeft gehandeld. Volgens Geoffrey Bergman wordt het nog lastig voor de GSb om de ontvangen subsidie te verantwoorden, naar verluid is de gehele financiële boekhouding van de GSb verloren gegaan bij een computercrash. Interim-voorzitter Eerin Engelen denkt niet dat er veel consequenties zitten aan het onderzoek door de gemeente. “We hebben goede contacten met de gemeente en aangezien wij kunnen verantwoorden wat er met het geld is gebeurd, is het niet de verwachting dat er iets ingeleverd moet worden.”

Toekomst GSb Onduidelijk

Duidelijk is inmiddels wel dat de toezegging die is gedaan over 2013 en 2014, als juridisch mogelijk, wordt ingetrokken. Als de gemeente inderdaad het eerder gegeven geld terug gaat vorderen kan het nog wel eens knap lastig gaan worden voor de GSb overeind te blijven. Indien de CUOS de bond blijft subsidiëren kan dat geld direct doorgesluisd worden naar de gemeente. Dat kan niet de bedoeling zijn en dat snapt de CUOS ook.

Toch hoeft de bond niet volledig afgeschreven te worden. De GSb heeft sinds haar oprichting in 1971 altijd een prominente plek gehad in het Groningse studentenleven. In de protesten tegen de maatregel om het collegegeld naar 1000 euro te verhogen, in 1973, en tegen het nieuwe studiefinancieringsstelsel van minister Deetman eind jaren ’80, speelde de GSb een leidende rol. Een partij met zulke diepe wortels valt niet zomaar om. Maar tijden veranderen. Studenten hebben nu zo veel inspraak in allerlei onderwijsgremia dat je zou kunnen zeggen dat de GSb haar doel heeft bereikt en overbodig wordt. En laten we wel zijn, GSb’ers zijn ook een beetje hippies uit een vorig tijdperk. De jaren zeventig belde net, ze willen hun baarden terug.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.