Actueel

Anderhalvemeterstudentenleven: Trots op China

In het Strategische Partnerschapsbeleid van de Rijksuniversiteit Groningen, schrijft het College van Bestuur erg trots te zijn op de samenwerking met de Chinese Jilin Universiteit. Ook beweren ze dat wij, als academische gemeenschap van Groningen, deze samenwerking erg waarderen en hoog in aanzien hebben staan. Nu heb ik mij in voorgaande columns op dit platform, en in mijn woordvoeringen in de universiteitsraad, al vaker kritisch uitgelaten over de samenwerkingen van de RUG met de Chinese Communistische Partij (die door diverse landen inmiddels wordt aangemerkt als transnationale criminele organisatie) en haar universiteiten. De vraag rijst dan ook snel: Is de Jilin Universiteit wel een samenwerkingspartner om trots op te zijn?

De Jilin Universiteit, gelegen in de gelijknamige Chinese provincie, is een van de meest prestigieuze universiteiten van China. Althans, volgens hun alumni, vaak vooraanstaande leden van de Chinese Communistische Partij. Een hoog ‘Wij van WC-eend’ gehalte dus.

De universiteit kent in totaal ruim 75.000 studenten en 22.000 medewerkers. Daarnaast heeft het 47 faculteiten, waaronder een aantal ziekenhuizen in de omgeving. Verder heeft de universiteit een groot aantal hoogwaardigheidsbekleders als alumni, waaronder het hoofd Propaganda van de Chinese Communistische Partij; de minister van Sociale Zekerheid en de minister van Justitie. Het is dus geen nietszeggende universiteit in een achterafprovincie, zover is duidelijk.

Dat het geen nietszeggende universiteit is, wordt al gauw duidelijk wanneer we gaan kijken naar de rol van de Jilin Universiteit in de diverse mensenrechtenkwesties die China rijk is. Zo worden gelovigen van alle religies in China actief vervolgd, het enige toegestane geloof is immers dat in de Communistische Partij. Eerder werd de vervolging van de Oeigoeren, Chinese moslims bekend. Daarnaast ook de beoefenaars van Falun Gong, de grootste spirituele stroming van het land.

Zoek online eens op ‘Jilin University Falun Gong’, de grootste spirituele stroming van het land. Dan leest je hoe een hoogleraar Landbouwtechniek door haar eigen Jilin universiteit werd uitgeleverd aan een concentratiekamp, waar zij werd vernederd, gemarteld en verminkt. Zij werd door haar eigen Universiteitsbestuurders uitgeleverd aan een regime waarvan zij wisten dat dat met haar zou gebeuren. Immers, de Communistische Partij was toen al een jaar bezig met het vervolgen van alle Falun Gong aanhangers.

Zij is daar overigens zeker niet de enige in, ook de bekende hoogleraar Wang Weidong overkwam dit noodlot. Zij werd overigens niet afgevoerd naar een concentratiekamp, maar werd verhoord op de Zuidelijke Campus van de Jilin Universiteit zelf. Nog ruim 5 andere bekende hoogleraren en Falun Gong beoefenaars van de Jilin Universiteit zijn door het Universiteitsbestuur verraden, vervolgens afgevoerd naar kampen, gemarteld en/of vermoord

Klikt je op het tweede artikel, dan leest je hoe het Universitair Medisch Centrum van de Jilin Universiteit, de Jilin-equivalent van het UMCG, actief gelinkt wordt aan de orgaanroof. Van de, net besproken, gevangengenomen Christenen, Moslims, Tibetanen, Boedhisten en Falun Gong verwijderen zij organen op bestelling, om die vervolgens door te verkopen aan rijke buitenlanders. Dat dit ziekenhuis transplantaties uitvoert, wordt door het Chinese regime overigens op de website van het Chinese Ministerie van Volksgezondheid bevestigd. Werkt een ziekenhuis daar niet aan mee, dan is het niet mogelijk om door dit ministerie te worden aangemerkt als officieel transplantatie ziekenhuis.

Het nieuwe Strategische Plan van de RUG heeft als werktitel ‘Verbinding over grenzen’ meegekregen. Ik hoop dat het hier niet de grenzen van de mensenrechten betreft. In dit plan wordt tevens gesproken over het waarborgen van de vrijheid van meningsuiting en het verzekeren van de academische vrijheid. Kort onderzoek (en logisch nadenken) wijst uit dat daar op de Jilin Universiteit, en op Chinese Universiteiten überhaupt geen sprake van is.

Een rapport aan het Amerikaanse Congres stelt dat de Chinese universiteiten verkeren in een invloedssfeer waar de mensenrechten en academische vrijheden steeds verder worden ingeperkt. Volgens dit onderzoek is het voor individuele Westerse universiteiten niet mogelijk om censuur en zelfcensuur in deze onderwijsprogramma’s te voorkomen. Ook worden studenten, die online kritisch zijn op het regime, het land of haar leider. Opgepakt, veroordeeld en gevangengezet. Het plaatsen van een plaatje waarin je de Chinese leider Xi Jinping vergelijkt met Winnie the Pooh, resulteerde voor een student Chinese uitwisselingsstudent van the University of Minnesota in 6 maanden celstraf bij thuiskomst. Dat werpt meteen de vraag op in hoeverre Chinese uitwisselingsstudenten zich nog veilig voelen in Groningen, nu de banden tussen de RUG en de CCP zo intiem zijn.

De Jilin Universiteit gaat in haar beperking van de vrijheid zelfs nog verder, sinds zij ECTS uitdeelt aan studenten en medewerkers, wanneer hun propaganda (en dan citeer ik de universiteit zelf) wordt gedeeld op de Chinese staatsmedia en de commerciële Chinese nieuwskanalen. Daarnaast stelt deze Chinese universiteit dat het propaganderen van de positieve prestaties van het socialistische land en haar regime op buitenlandse nieuwszenders, een academische prestatie dan wel doel op zichzelf is.

Ik mag hopen dat de RUG haar woorden snel terugneemt en haar China-strategie herziet. Want als het universiteitsbestuur dit nog steeds een samenwerking vindt om trots op te zijn, dan is het ernstig gesteld met onze universiteit.