Actueel

Beslis mee aan de Toukomst van Groningen

Woon jij in de stad of provincie Groningen? Én wil jij meebeslissen hoe de 100 miljoen euro voor Toukomst wordt besteed aan projecten die Groningen vooruithelpen? Dan nodigen we je van harte uit om je uiterlijk dinsdag 31 maart aan te melden voor het Toukomstpanel! 

Project Toukomst van het Nationaal Programma Groningen is met Groningers in gesprek gegaan over de toekomst om zo ideeën en initiatieven te bedenken Nog tot en met 31 maart kunnen Groningers hun ideeën voor de toekomst van onze provincie insturen op de website. Er zijn inmiddels bijna 700 ideeën verzameld op het platform: www.toukomst.nl.  

De ideeën worden in de volgende fase (die in verband met corona later wordt gepland) gebundeld tot grote projecten die de toekomst van Groningen gaan verbeteren en daarna beslist het inwonerpanel mee over het verdelen van het geld voor deze projecten: 100 miljoen euro.

Via loting bepaalt een notaris wie van de aangemelde Groningers in het panel komt. In totaal bestaat het panel uit twintig Groningers en een onafhankelijke voorzitter die het panel leidt.

Dit panel heeft dus een belangrijke rol. De leden van het panel adviseren het bestuur van Nationaal Programma Groningen over welke Toukomstprojecten volgens hen uitgevoerd moeten worden. 

Voor het Toukomstpanel zijn wij op zoek naar een groep gemengde Groningers uit de stad én provincie, dus ook studenten! Meer informatie en aanmelden? Ga naar www.toukomst.nl/aanmelden-toukomstpanel.

Afbeelding door Kees van de Veen