De homograppen: wat bedoelden wij?

De afgelopen 24 uur zijn wij overspoeld met negatieve reacties op het artikel ‘De Tien Geboden: Slechte homograppen’. Het Dagblad van het Noorden, RTV Noord, tientallen Twitteraars en Sikkom hebben verslag van de kritieken die zijn geuit op Twitter gedaan. Deze kritieken zijn juist het tegenovergestelde van wat ons doel was en daarom willen wij via deze weg graag kenbaar maken waarom wij deze mopjes hebben gepubliceerd.

De mei-editie van de Groninger Studentenkrant stond in het teken van studerende homoseksuelen. Wij hebben voor dit thema gekozen, omdat wij het oprecht bijzonder pijnlijk vinden dat homo’s nog steeds last hebben van discriminatie. Het doel van de gehele krant was om dit onder de aandacht te brengen omdat veel studenten zich dit niet realiseren.

Door middel van interviews met homoseksuele studenten hebben wij geprobeerd om de hierboven genoemde problematiek aan te tonen. Deze interviews zijn, volgens ons, geslaagd omdat zij een eerlijk en realistisch beeld van de werkelijkheid weergeven. Een homoseksuele student komt immers nog vaak in aanraking met onterechte vooroordelen.  Nogmaals: onze intentie was het in kaart brengen van eventuele vooroordelen waarmee deze studenten te maken hebben.

Er is helaas weinig geschreven over deze interviews, los van het ene zinnetje ‘hij lijkt op het eerste gezicht een doodnormale jongen’. De intentie van deze zin is om op ironische (misschien is ‘cynisch’ passender) wijze aan te geven dat de ondervraagde student net zo normaal of anders is als een heteroseksuele student. Wij begeven ons natuurlijk op het randje door dit stijlmiddel te gebruiken en daarom betreuren wij ook dat deze zin verkeerd is opgevat.

Helaas is deze ironisch bedoelde zin niet het enige dat verkeerd is opgevat. Onze homomopjes, te vinden op pagina 3, zijn door twitterend Nederland met de grond gelijk gemaakt. Wij zijn ervan uitgegaan dat onze lezers, hbo- en wo-studenten, wel zouden begrijpen dat deze infantiele mopjes geenszins serieus genomen moesten worden. Helaas is deze intentie kennelijk niet geheel duidelijk geworden en dat kan, uiteraard, aan ons liggen, maar wellicht ook aan de lezers.

Wat ons stoort is dat de klachten vooral zijn gericht aan kleine gedeeltes die uit de context gerukt zijn. Volgens ons is het vrij duidelijk dat deze grappen niet serieus genomen moeten worden vanwege de context van de krant, maar deze context is door velen niet gelezen. Wij erkennen onze eigen nietigheid in het medialandschap en daarom zullen velen niet weten dat ‘De Tien Geboden’ wordt gecategoriseerd onder ‘bullshit-rubrieken’.

Tot slot willen wij graag onze excuses aanbieden aan iedereen die wij onbewust hebben gekwetst, maar wij willen eenieder op het hart drukken dat wij geenszins homofoob zijn. We hebben geprobeerd om juist iets te betekenen voor de homoseksuele studenten en wij betreuren het dat het tegenovergestelde wordt gedacht. De Groninger Studentenkrant houdt van iedere student ongeacht etniciteit, kleur, geaardheid of sekse.