Colofon

De Groninger Studentenkrant is een onafhankelijk blad gemaakt voor en door studenten van HBO en WO-instellingen in Groningen. Het verschijnt elf maal per jaar in een oplage van zesduizend exemplaren die gratis verspreid worden op de RUG, de Hanzehogeschool en andere plaatsen in Groningen.

 

Hoofdredactie:

Bestuur:

Webmaster:

Redactie:

Fotografie:

Illustrator:

Vormgeving:

 

Adres:
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 39
Groningen
050 – 363 55 19
hoofdredactie@studentenkrant.org

Postadres:
Groninger Studentenkrant
Postbus 72
9700 AB Groningen