Category: Taalhoekje

2

Taalcolumn: De complexe dooddoener

Op verjaardagen is hij altijd wel aanwezig: iemand die meent verstand te hebben van taal. In sommige gevallen is dit juist en zegt diegene zinvolle dingen over taal, maar in de meeste gevallen wordt de uitspraak ‘Nederlands is ook...

0

Splijtknorren, pilssteigers en bvo’tjes

Niet lang geleden was ik bij de kapper. Ze was er nog niet dus ik kon in de stoel wel even op haar wachten totdat ze terug was van haar pauze. Ik kreeg een kopje thee en een oude...

0

Woord van de Maand: Verstandskiezingen

Verstandskiezingen ver-stands`-kie-zing-en, (de) Toekomstige verkiezingen waarvan eenieder zich bewust is dat ze zich aan gaan dienen, maar waarvan het algehele nut compleet onduidelijk is. Nadat alle kiezers zijn getrokken kan het normale leven weer worden voortgezet. Voortijdige symptomen: Plotselinge...

0

Taalhoekje: Raadsels

Op de basisschool was het talentwaardig, moppen vertellen. Bij de weekafsluiting was er altijd wel een pannenkoek die een grap wou vertellen in de trant van: Hoe noem je een doperwt met een gewei? En terwijl de zaal dan...

0

Woord van de Maand: Sociaal-nationalisme

Sociaal-nationalisme so-ciaal`-na-tio`-na-lis-me [-soosjaa-, -(t)sjoo-] het Tweejaarlijks terugkerende ideologie, gekenmerkt door een plotselinge vorm van vaderlandsliefde en een zeer sterk eenheidsideaal. Bestaat bij de gratie van sociale druk, en gedijt het best in collectief schreeuwende mensenmassa’s. Niet te verwarren met...