SOG: ”No matter what: ga stemmen!”

Een interview met Marieke Klijnstra: de lijsttrekker van SOG.

Wat is de boodschap die jullie vanuit SOG willen overbrengen?

Haha, mag ik een pitch gaan geven nu? Nou als de SOG profileren we onszelf voornamelijk op drie grote pijlers. Ik wil er wel even bij zeggen dat we hiernaast nog veel meer dingen hebben die we belangrijk vinden, maar de drie grote pijlers zijn de dingen waar we ons voornamelijk mee bezig houden. De eerste is ‘de actieve student’, het jezelf zoveel mogelijk ontwikkelen naast je studie. Daarmee doelen we op dat we ervoor willen zorgen dat iedereen die mogelijkheden ook kan krijgen, zonder dat de universiteit daarin je handje vasthoudt. Daarnaast staan we voor de internationale student en het integratieproces. Hoe je dat op een goede manier doet, maar ook de integratie tussen Nederlandse en internationale studenten. We moeten hen niet als twee blokken zien natuurlijk, maar dan gaat het voornamelijk om het integreren van al die verschillende culturele achtergronden. En als laatste: Sustainability, ik kan zo even niet op het Nederlandse woord komen…

Duurzaamheid

Duurzaamheid ja.. en dat heeft dan twee kanten: als in dat we met het milieu bezig zijn en dat we als universiteit bezig zijn met het ontwikkelen van een zo duurzaam mogelijke omgeving, maar daarnaast ook een duurzaam diploma. Wat hebben we nog aan ons diploma over tien jaar en weten we zeker dat de kwaliteit van onze diploma’s gewaarborgd wordt?

Op wat voor manier willen jullie dat bereiken?

Je wilt concrete plannen horen?

Nou ja, ik ben wel benieuwd. Het klinkt natuurlijk leuk dat jullie streven naar een diploma waar je nog wat aan hebt over tien jaar, maar hoe realiseren jullie dit?

Dan pak je gelijk onze meest lastige pijler. Daarbij moet je in gesprek blijven met de beleidsmakers. Dus niet alleen contact onderhouden bij het bureau van de universiteit en het college van bestuur, maar ook bij de overheid laten merken dat studenten echt wat te zeggen hebben en dat het echt belangrijk is om naar hen te luisteren. Ik merk zelf ook heel erg dat er soms vergeten wordt dat studenten ook een mening hebben, een goed onderbouwde mening zelfs, ondanks dat ze nog niet gekwalificeerd zijn met een diploma. Ik denk dat dat de eerste stap is die we op dit moment moeten zetten en dat het belangrijk is om daar wat meer aandacht aan te besteden.

Wat doen jullie in het algemeen binnen de Universiteitsraad?

Ik ga het even vanaf de basis uitleggen: binnen de universiteitraad heb je twaalf stafleden en je vergadert elf keer per jaar met het college van bestuur. Het college van bestuur maakt het beleid en de plannen, maar wij hebben inspraak op die plannen en kunnen daarover stemmen als we het er niet mee eens zijn. Neem bijvoorbeeld de begroting: wij kunnen dan aangeven waaraan wij vinden dat er meer besteed moet worden. Wij fungeren dus als adviesorgaan, maar we kunnen ook zelf ideeën inbrengen. Waar wij nu mee bezig zijn is het invoeren van een derde kans voor je tentamen. Zulke ideeën kun je dan inbrengen en daarnaast is het heel erg belangrijk dat je in gesprek met hen blijft, zodat wij op het moment dat zij het beleid maken onze voet tussen de deur kunnen zetten om het voor de student zo gunstig mogelijk te maken. Het komt voornamelijk neer op veel contact hebben met mensen, dit contact onderhouden, laten zien dat je er bent en laten zien dat je bekwaam bent en ingelezen bent in de dossiers die over deze onderwerpen gaan.

Je zorgt er dus voor dat het college van bestuur niet zomaar alle beslissingen kan maken zonder controlerende partijen.

Ja, maar zij hebben uiteindelijk wel altijd de beslissende stem in beleidszaken. Het is uiteraard heel erg belangrijk dat wij hen controleren, zo wordt het college van bestuur geen autocratie. Het is goed dat wij er als universiteitsraad bovenop zitten, want anders worden er misschien beslissingen genomen die nare gevolgen hebben voor de studenten zelf. Bovendien loopt dit door in hoe de universiteit aangeschreven staat en daarmee hoeveel jouw diploma waard is, want hoe beter de universiteit aangeschreven staat, hoe hoger jouw diploma wordt ingeschat bij een werkgever.

Wat zou jij tegen de studenten willen zeggen, waarom vind jij dat zij moeten stemmen?

Ja dan kom ik eigenlijk terug bij mijn eigen filosofie: als je niet stemt mag je ook niet zeuren. Persoonlijk vind ik het gewoon heel erg belangrijk dat er studenten zijn die gehoord worden, omdat de mensen die het beleid maken al jaren geen student meer zijn. Daarnaast is het studentenleven en het student zijn de afgelopen jaren zo intens veranderd, dus dat is gewoon niet meer te vergelijken met toen zij studenten waren. Wij moeten er dus echt wel bovenop blijven zitten zodat iedereen een toffe studententijd kan hebben en het enige wat studenten daarvoor moeten doen is even vijf seconden een vakje aanvinken en op confirm klikken. En dan vind ik het belangrijker DAT je stemt, dan dat je op MIJ stemt. Je moet gebruik maken van het stemrecht dat je hebt!

Ja, daar ben ik het helemaal mee eens! En waarom zouden studenten juist WEL op jou moeten stemmen?

Omdat ik een frisse blik heb op de hele universiteit, voornamelijk vanuit mijn ervaringen die ik de afgelopen jaren binnen de universiteit heb opgedaan, en daarnaast heb ik gewoon een heel tof team. Zoals ik net al heb uitgelegd, hebben we drie pijlers die we heel erg belangrijk vinden en mijn voorgangers hebben daarvoor een hele goede basis gelegd waar wij graag mee verder willen.

Duidelijk! Dan nog een laatste vraag: hoe voeren jullie campagne?

Aankomende week is natuurlijk de campagneweek en die voeren wij eigenlijk vrij traditioneel, maar wat wij heel erg belangrijk vinden is een hele duurzame campagne.

Dus wij gaan geen flyers van jullie tegenkomen?

Nou ja, dat is haast onoverkoombaar. We maken wel gebruik van flyers, maar veel minder dan voorgaande jaren. Normaal gesproken worden er gadgets weggegeven, denk aan pennen en stickers et cetera, maar wij hebben dit jaar duurzame pennen en linnen tasjes. Je zou ons tegen kunnen komen bij de faculteit, maar we voeren uiteraard ook campagne via sociale media waarbij we voornamelijk focussen op zichtbaar zijn en open staan voor gesprekken met iedereen. Ons doel hierbij is niet het dwingen van mensen om op ons te stemmen, maar we willen ervoor zorgen dat ze een algemeen beeld krijgen van wat we doen en waarom we dat doen.

Heb je zelf nog iets wat je wilt zeggen?Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je stemt op iemand waar je je goed bij voelt. Natuurlijk zijn er heel veel studenten en kan het lijken alsof één stem geen verschil maakt, maar iedere stem telt, dus no matter what: ga stemmen!