DAG: “we willen de mythe doorbreken dat het studenten niets kan schelen”

Van 13 t/m 17 mei is het weer zover: alle studenten mogen stemmen voor de Universiteitsverkiezingen. Aangezien niemand eigenlijk precies weet wat het is en waar je dan op moet stemmen, spraken wij voor jullie de lijsttrekkers van de studentenpartijen. Vandaag is DAG aan de beurt.

Je kent ze misschien nog wel van de bezetting van het academiegebouw vorig jaar, of van de massale couchsurf-actie die ze opzetten voor dakloze internationale studenten: de Democratische Academie Groningen, oftewel DAG. Ook dit jaar zijn ze weer in de race voor plekken in de Universiteitsraad. Dit is wat je over ze moet weten.

Hi Manu, hoe gaat de campagnestrijd tot nu toe?
Nou, we hebben geen posters door de stad hangen en dat soort dingen, want we willen ons vooral richten op de inhoud. We betwijfelen trouwens ook of posters effectief zijn. De komende dagen kun je wel wat social media posts van ons verwachten, want we willen vooral inhoud brengen, geen publiciteit.

Wat zijn de belangrijkste standpunten van DAG?
Ons fundamentele principe is: de universiteit is geen business. We willen volgend jaar dan ook echt dat de universiteit daar meer verantwoordelijkheid in gaat nemen. Dat betekent bijvoorbeeld dat als de RUG wereldwijd adverteert om in Groningen te studeren, ze ook moet nadenken over hoeveel ruimte er eigenlijk nog over is voor meer studenten in de stad. Wij vinden dat de universiteit indirect verantwoordelijk is voor de dakloze studenten in Groningen en dat ze daar haar verantwoordelijkheid in moet nemen.
De uni heeft ook veel beloften gemaakt over het lustrum in juni; het thema is inclusiviteit, dus daar wil de RUG het gesprek over starten. Wij willen dat het niet blijft bij een gesprek, maar dat inclusiviteit daadwerkelijk ook geïmplementeerd gaat worden in het hele beleid van de RUG. We willen dat studenten daar ook een stem in krijgen, want tot nu toe hebben zij niet echt de kans gehad om zich te laten horen over inclusiviteit en diversiteit.

De universiteitsverkiezingen zijn niet bepaald bekend onder studenten. Waarom denk je dat het t├│ch belangrijk is dat we gaan stemmen?
Het bestuur van de uni komt steeds met hetzelfde argument: studenten zijn niet betrokken, dus waarom zouden we ze meer inspraak geven? Wij denken dat dat een riskante uitspraak is, want als studenten geen inspraak krijgen, staat er niets voor ze op het spel om zich hard voor te maken natuurlijk. Zelfs in de U-raad hebben we vaak niet meer dan een adviserende- of controlerende rol. We willen een einde maken aan de mythe dat het studenten niets kan schelen, want ik denk dat het ze wel degelijk kan schelen. Dat moeten we laten zien door massaal te komen stemmen.

Wat zijn jullie doelen voor het komende jaar
Ten eerste: verantwoordelijke internationalisering. Ten tweede: verantwoordelijke inclusiviteit. Dat laatste betekent dat we een bewustwordingsproces op gang willen brengen over systemische problemen die gaande zijn op de uni wat inclusiviteit betreft. 79% van de professoren op de RUG is bijvoorbeeld man. Daar wordt over gepraat, maar wij willen ook actie zien!

We willen ook een verantwoordelijke uitgaven van onderwijssubsidies. Wij ontdekten dat er maar liefst 70.000 euro is uitgegeven aan het afscheidsfeestje van rector magnificus Elmar Sterken. En dat terwijl het ministerie van onderwijs een maximumbedrag van 24.000 adviseert. Die enorme discrepancie tussen deze twee bedragen, daar willen we de uni meer verantwoordelijk voor maken.

Wie zijn jullie grootste rivalen deze verkiezingen?
Om eerlijk te zijn, zijn dat niet eens de studentenpartijen. Onze grootste rivaal is die bestuurlijke kant van de RUG die constant roept dat studenten niet betrokken zijn, dat het ons niet boeit. Wij willen daar vanaf!.