Bye Bye, Zesjescultuur

Het College van Bestuur heeft het Studentenstatuut voor het collegejaar 2015-2016 vastgesteld. Het Studentenstatuut? Dat is een overzicht van de rechten en plichten van zowel studenten als de universiteit. Alle studenten worden geacht op de hoogte te zijn van de inhoud hiervan. Wie zich niet houdt aan de plichten die uit het statuut voortvloeien, kan serieuze gevolgen ondervinden voor zijn of haar rechten. Klinkt pittig, en dat is het ook. Daarom vertellen wij jullie wat de belangrijkste punten van het nieuwe statuut gaan betekenen voor de (toekomstige) student.

Cijfers doen er weer toe
Studenten die zich vanaf studiejaar 2015-2016 aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus, worden alleen nog decentraal geselecteerd. De RUG heeft dus geen opleidingen meer waarvoor studenten worden geselecteerd door middel van centrale loting. Dit houdt onder andere in dat er wordt gekeken naar de cijfers die jij voor je eindexamens hebt gehaald. Geslaagd met gemiddeld een 8 of hoger? Dan zit je in lotingsklasse A en word je direct toegelaten tot de opleiding. Was je een echte hangjongere en slaagde je met een zesje? Dan zit je in lotingsklasse E en is de kans dat je wordt toegelaten voor een numerus fixus studie niet erg groot.

De deur dicht voor havisten en hbo’ers
Het automatische toelatingsrecht met een HBO-propedeuse is vervallen. Heb je een havodiploma en een succesvol jaartje HBO achter de rug met het idee jouw kwaliteiten verder te ontwikkelen op de uni? Jammer dan, mag niet meer. Daarnaast zijn ook studenten met een WO-propedeuse zonder vwo-diploma niet meer welkom. Dit maakt het switchen van studie een tikkie lastiger dan voorheen.

Do not copy, right?
Al het onderwijsmateriaal van de RUG is auteursrechtelijk beschermd en wij studenten dienen dit auteursrecht te respecteren. Dat is opgenomen onder ‘plichten van de student’. Heel handig dat één persoon de klapper kocht en deze vervolgens liet kopiëren door
twintig medestudenten, maar dat is dus verboden. Bij de wet. Niet meer doen.

Restitutie voor pre-masterstudenten
Pre-masterstudenten die in 2014-2015 toch liever iets anders of helemaal niets wilden doen, waren de sjaak. Restitutie van het collegegeld was niet mogelijk, maar daar is gelukkig verandering in gekomen. Voor studenten die hun pre-masterprogramma beëindigen binnen drie maanden na inschrijving, zijn er nu restitutiemogelijkheden.

Studeren als (eigen) baas
Het Stimuleringsbeleid Studentenondernemers is toegevoegd. Het College van Bestuur wil het opstarten en runnen van een onderneming naast het volgen van een studie stimuleren. Dit gebeurt onder andere door meer aandacht te geven aan ondernemerschap binnen de opleiding, cursussen en begeleiding aan te bieden vanuit het UGCE (University of Groningen Centre of Entrepreneurship) en het regelen van kantoorruimte. Voor de strebertjes onder ons die studeren nog niet zwaar genoeg vinden of gewoon stiekem dromen van een eigen onderneming, zijn er nu gouden mogelijkheden.

Pittige maatregelen, maar het lijkt erop dat de RUG hiermee het onderwijs kan verbeteren. Selectie aan de poort en meer mogelijkheden voor de uitblinkers zijn geen slechte dingen, maar niet iedereen zal hier even blij mee zijn. Ben je het absoluut niet eens met het Studentenstatuut? (hier te vinden) Pluis het uit tot je een fout vindt. Als het statuut in strijd is met de wettelijke regels, gaan de wettelijke regels namelijk voor.