Tegen de invoering van de wietpas

Nachtburgemeester-050-Chris-Garrit-Foto-Taatgen
Nachtburgemeester Chris-Garrit. Foto: Taatgen

Groningen moet gezellig blijven

De plannen van het kabinet om de wietpas ook per 1 januari in Groningen in te voeren zijn slecht gevallen bij bij. Er zitten namelijk geen voordelen aan een dergelijk systeem. Sterker nog, het is een maatregel die de gezondheid ondermijnt en de criminaliteit vergroot.

De nachtburgemeester is voor de afschaffing van coffeeshops als zou blijken dat deze een gevaar voor de samenleving zijn. Behalve enkele vage aannames van enkele rechtse partijen, zijn er nooit bewijzen boven tafel gekomen die aantonen dat coffeeshops criminaliteit bevorderen. Integendeel; Nederland loopt al bijna 40 jaar wereldwijd voorop in het handhaven van haar drugsproblematiek.

De nachtburgemeester adviseert daarom degenen die een wietpas overwegen, deze niet aan te schaffen. Een ieder die dit wel doet, bekent hiermee dat hij/zij een crimineel is. Het kopen, bezitten en gebruiken is immers nog steeds bij wet verboden. Afgezien van deze onbegrijpelijke gang van zaken, ligt het voor de hand dat de opgeslagen wietpas-lijsten tegen de bezitters gebruikt gaan worden. Een data-koppeling is immers snel gemaakt. Denk hierbij aan het CBR, de Belastingdienst, werkgevers, verzekeraars en justitie. Een wietpas bezitter kan hier grote nadelige gevolgen van ondervinden.

De nachtburgemeester organiseerde eerder in Groningen een goedbezocht nachtdebat waar dit thema uitvoerig werd besproken. Opvallende conclusie was dat alle partijen de mening deelden dat er iets moet veranderen aan dit gedoogbeleid. De aanvoer van cannabis, via de zogenaamde “achterdeur“, moet gereguleerd worden. Dit levert al snel een breed spectrum aan voordelen op. Zeker in deze tijden van bezuinigingen, lijken de oplossingen niet juist overwogen. Volgens wetenschappelijke berekeningen kan de regulering van de “achterdeur” de Staatskas minimaal 1 miljard euro per jaar opleveren. Ook wordt criminele organisaties de wind uit de zeilen genomen. Daarnaast zou het ook een groot gezondheidsrisico wegnemen. VNN (Verslavings Zorg Noord Nederland) sprak zich eerder ook al uit tegen deze symboolpolitiek.

In het zuiden van het land, waar de wietpas per 1 mei zijn intrede deed, kan niemand meer ontkennen dat het een flop geworden is. Dealers en andere ongure types beheersen daar tegenwoordig het straatbeeld. Het verschil tussen “hard” en “soft” drugs kennen deze dealers niet.

De nachtburgemeester prijst de houding van de (dag) burgemeester Rehwinkel die de wietpas ook liever niet ziet in zijn stad. Volgens onderzoeken heeft Groningen geen last van drugstoerisme. Dat maakt de wietpas geheel overbodig in de Martini-stad. De nachtburgemeester is verheugd met de kritische opstelling van zijn collega.

De nachtburgemeester gaat zelfs verder in zijn visie. Groningen zou een voorbeeld rol moeten innemen in een oplossing. De nachtburgemeester pleit voor een goed beleid dat gebaseerd is op positieve oplossingen en wetenschappelijke conclusies. Laat Groningen ook in dit culturele thema “the city of talent” zijn en het goede voorbeeld geven naar de rest van het land en liefst de wereld.