Woord van de Maand: Sociaal-nationalisme

Sociaal-nationalisme
so-ciaal`-na-tio`-na-lis-me [-soosjaa-, -(t)sjoo-] het

Tweejaarlijks terugkerende ideologie, gekenmerkt door een plotselinge vorm van vaderlandsliefde en een zeer sterk eenheidsideaal. Bestaat bij de gratie van sociale druk, en gedijt het best in collectief schreeuwende mensenmassa’s. Niet te verwarren met het nationaalsocialisme, een ideologie waar beschaving juist het doel is.